وب لینکها

نمایندگی گارمین

 
به اطلاع می رساند عده ای افراد سودجو ادعای اخذ نمایندگی رسمی از شرکت گارمین را دارند که نظر به تحریم های صورت گرفته از سوی آمریکا, این شرکت نمی تواند هیچ گونه نمایندگی رسمی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در ایران داشته باشد.