وب لینکها

                                                                      
 
World View-2  در8 اکتبر سال 2009 به عنوان اولین ماهواره تجاری با قدرت تفکیک مکانی بالا و 8 باند طیفی به فضا پرتاب شد. این سنجنده فعال در مدار 770 کیلومتری عمل می کند و تصاویری با قدرت تفکیک مکانی 46 سانتی متر در باند Panchromatic و 85/1 متر در باند های طیفی فراهم می کند. WorldView-2 دوره بازگشت متوسط 1/1 روز و توانائی اخذ تصاویر در 8 باند طیفی تا 1.2 میلیون کیلومتر مربع در هر روز را دارا می باشد. این سنجنده دارای 8 باند طیفی می باشد بطوریکه علاوه بر 4 باند Blue, Green, Red, NIR 4 باند جدید Coastal, Yellow, Red Edge, NIR2 اضافه شده است. محدوده های طیفی جدید به این سنجنده قابلیت های بی نظیری در زمینه های پروژه های تهیه و بررسی پوشش زمین ، بررسی وضعیت سلامت پوشش گیاهی و عمق سنجی در محدوده های آبهای کم عمق را به این سنجنده اضافه نموده است.
 
                                                               
                                                   Dubai, UAE                                    Bin Kaneh, Iran                           Burma, Ragoon, Myanmar   
                                                       Palm Jumeirah Island                        Destroyed Missile Facility                     Shwedagon Pagodas