وب لینکها

                                                                   
 
سنجنده ی worldview1 در سپتامبر 2007 به فضا پرتاب شد.این سنجنده با قرار گرفتن در ارتفاع 496 کیلومتری تصاویری با قدرت تفکیک مکانی 50 سانتی متر از سطح زمین اخذ و به ایستگاه های گیرنده مخابره می نماید و دارای دوره بازگشت حدود 1.7 روز می باشد. این سنجنده قابلیت برداشت1.5 میلیون کیلومتر مربع در روز را دارد. این سنجنده قابلیت اخذ تصاویر در حالت استریو را نیز دارد که در تهیه DEM و DSM کاربرد دارند. با استفاده از تصاویر این سنجنده و بدون استفاده از نقاط کنترل زمینی میتوان به دقت حدود 4 متر رسید. این سنجنده تنها دارای باند پانکروماتیک می باشد که در اندازه گیری و محاسبات نقشه برداری به کار گرفته می شود.
                                                                    
                                                                            Houston, Texas                          Costa Concordia Disaster                         Azadi Tower

                                                                           Downtown                                   Giglio, Tuscany                                    Tehran, Iran