وب لینکها

                                                                        
 
ماهواره SPOT- 6 این ماهواره در دوازدهم سپتامبر 2012 ماموریت خود را آغاز نمود. این ماهواره در مدار  Pleiades  قرار داده شده است و به همراه ماهواره SPOT 7 (پرتاب در سال 2014) تشکیل 4 ماهواره را می دهند که در یک مدار و خصوصیات مشابه فعالیت می کنند. از ویژگی های مهم این ماهواره قابلیت سفارش و تحویل بسیار سریع است. با توجه به برداشت و تحویل سریع تصویر از کاربردهای بسیار مهم این ماهواره مدیریت بحران (سیل، زلزله و ...) و پایش خسارات و کمک رسانی می باشد. همچنین برداشت تصاویر استریو و تریپل امکان تهیه مدل رقومی ارتفاعی بسیار دقیق را ممکن می سازد. از دیگر کاربردهای این ماهواره کاربردهای شهری می باشد که نیاز به رزولوشن مکانی بالا دارد می باشد.
 
                                                                       
                                                                                The Pearl                                          The Dead Sea                                       Bora Bora
                                                                          Doha, Qatar                                     Jordan Rift Valley                             French Polynesia