وب لینکها

                                                                              
 
سنجنده QuickBird یکی دیگر از ماهواره های شرکت DigitalGlobe می باشد که در اکتبر 2001 به فضا پرتاب شد. قدرت تفکیک مکانی این سنجنده 0/61 متر در باند پانکروماتیک و 2/44 متر در باند های چند طیفی است. قدرت تفکیک زمانی این سنجنده بین 1 تا 3 روز با توجه به عرض جغرافیایی (با حداکثر زاویه خارج از نادیر 30 درجه) متفاوت است. همچنین قدرت تفکیک رادیومتری این سنجنده 11 بیت می باشد. تصاوير اين ماهواره با قدرت تفكيك بالا و با بیش از 10 سال آرشیو تصاویر، در مطالعات كشاورزي ،اقليم جنگل، اكتشاف گاز و نفت، محيط زيست شهري و روستايي،تهیه ی انواع نقشه ، بررسی تغییرات، مدیریت ریسک كاربرد دارد. ارتفاع عملکرد این ماهواره از 482 کیلومتر به 450 کیلومتر در سال 2013 کاهش یافت.
 
                                                                          
                                                                                   Zurich, Switzerland                           Giza Pyramids                                   Cabo San Lucas
                                                                                         Train Station                                       Egypt                                                 Mexico