وب لینکها

                                                                    
 
IKONOS اولين ماهواره تجاری با قابلیت تصویر برداری سیاه و سفید (پانکروماتیک) با قدرت تفکیک مکانی 1 متر و تصویر برداری چند طیفی با قدرت تفکیک مکانی 4 متر می باشد. IKONOS تصاویر پانکروماتیک و چند طیفی امکان ترکیب شدن و تولید تصاویر رنگی با قدرت تفکیک مکانی 1 متر را دارا می باشد. تا کنون بیش از 300 میلیون کیلومتر مربع از هر قاره ، تصویر برداشت کرده است. . سنجنده اين ماهواره در ارتفاع 681 كيلومتري زمين قرار دارد و دارای دوره بازگشت متوسط 3 روز می باشد. داده ها دارای قدرت تفکیک رادیومتری11بيت و قدرت تفکیک زمانی 3 روز برای داده های پانکروماتیک مي باشد. تصاویر IKONOS برای تهیه نقشه های نظامی، حمل و نقل هوائی و دریایی، امنیت ملی در مقیاس های منطقه ایی تا جهانی مورد استفاده قرار می گیرد.
 
                                                                           
                                                                                  Rumalia, Iraq                            Fukushima Nuclear Plant                              Ankor Wat
                                                                                   Oil Facility                                         Post Tsunami                                       Cambodia