وب لینکها

                                                                         
 
سنجنده ی GeoEye-1در سپتامبر 2008 به فضا پرتاب شد. این ماهواره  در مدار 681 کیلومتری عمل می کند و تصاویری با قدرت تفکیک مکانی 46 سانتی متر فراهم می کند. سنجنده ی GeoEye-I دارای پيچيده ترين و پيشرفته ترين تكنولوژي در ماهواره هاي سنجش از دور است كه بالاترين قدرت تفكيك مكاني را در ماهواره های تجاری ارائه می دهد. . این سنجنده قابلیت برداشت روزانه 700000 کیلومتر مربع تصاویر پانکروماتیک و 350000 کیلومتر مربع تصاویر چند طیفی (Pan-sharpened)را داراست. با توجه به قدرت تفکیک مکانی و کیفیت بسیار بالای این سنجنده بیشترین کارائی را در مطالعات شهری، پایش تغییرات انسان ساخت، امنیتی نظامی، تهیه نقشه های با مقیاس بزرگ و پروژه های عمرانی دارد.
 
                                                                         
                                                                                  Marcona, Peru                                    Doha, Qatar                                         Bora Bora
                                                                            Mining Operations                      2m 3D Urban Terrain Model                    French Polynesia